Jeden z prvých májových dní bol v znamení vzdelania pre nových obchodných manažérov spoločnosti EXTÉRIA. Na franšízovej centrále EXTÉRIA MARKET totiž prebehlo školenie nových obchodníkov, ktorí získali potrebné znalosti o službách z oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany, ktoré EXTÉRIA MARKET svojim klientom ponúka.

Školenia naučia obchodných manažérov nielen ako správne vystupovať a jednať s klientom, ale aj ako vyhovieť jeho špecifickým požiadavkám a zostaviť mu tak ponuku služieb presne podľa jeho potrieb. Vďaka tomu budú preškolení obchodníci schopní informovať svojho klienta o všetkých zákonných povinnostiach BOZP a PO, ktoré sa vzťahujú konkrétne na jeho podnikanie. Klient sa tak problematikou bezpečnosti práce a požiarnej ochrany nemusí vôbec zaoberať.

Tým však služby obchodných manažérov zďaleka nekončia. Obchodníci EXTÉRIA MARKETU taktiež informujú svojho klienta o možnej kontrole, kto ju vykonáva a aké mu hrozí sankcia v prípade nedodržania alebo porušenia bezpečnostných predpisov. Vďaka svojej profesionalite a odbornosti dokážu obchodníci svojmu klientovi kedykoľvek poradiť a vyjsť mu v ústrety.

Školenie nemá pridanú hodnotu len pre začínajúcich obchodníkov, ale aj pre samotnú franšízovu pobočku. Majiteľovi franšízy totiž odpadne množstvo starostí so školením jeho zamestnancov. Vďaka tomu môže svoj čas využiť na činnosti, ktorým sa potrebuje plne venovať.

Chcete mať aj vy svoju franchisovu pobočku EXTÉRIA MARKET?

Franšízantom môžete byť aj vy, pokiaľ máte obchodného ducha a hľadáte zmysel v podnikani, v ktorom sa chcete realizovať. Staňte se partnerom obchodných miest EXTÉRIA MARKETOV vo Vašom meste, využite svoju príležitosť! Kontaktujte riaditeľku franšízovej siete Ing. Luciu Šimíkovú na tel. čísle +420 702 036 721 a my Vám poradíme, ako s podnikanim začať.

Prečítajte si ďalšie zaujímavosti o franšízovej sieti EXTÉRIA MARKET:

Všetky články

Chcete mať svoj EXTÉRIA MARKET vo vašom meste? Zaujímajú Vás podrobnosti konceptu Extéria, pýtajte sa! Radi sa s Vami stretneme osobne.