Čo je to franchising
Franchising je realizácia úspešného podnikateľského nápadu na viac miestach pod rovnakou značkou.

Zapojenie do franchisingového projektu prináša franchisantovi predovšetkým mnohonásobne väčšiu istou úspešnosti s minimálnym rizikom straty podnikateľskej prosperity.

Franchisant kupuje a preberá osvedčený a v praxi preverený projekt a tiež know-how, ktoré mu umožní, pri dodržaní zásad obsiahnutých v franchisingovom manuáli, efektívne pracovať od prvého dňa jeho podnikania.

Keď počujeme o franchisových reťazcoch, najčastejšie ich spojujeme s reťazcami rýchleho občerstvenia typu McDonald’s či Subway. Pritom to nie sú jediné firmy pôsobiace na princípe franchisingu, i keď ide na tomto trhu o skutočných gigantov.

Základné princípy franchisingovej spolupráce:

  1. Franchisor je vlastníkom ochrannej známky a značky franchisingovej siete
  2. Franchisor sám otestoval podnikateľský zámer a preukázal jeho rentabilitu
  3. Franchisant vedie podnik pod menom franchisora ako nezávislý podnikateľ: jeho zárobkom je zisk vytvorený pri tejto činnosti
  4. Franchisant financuje podstatnú časť investície do otvorenia podniku a nákupu materiálu
  5. Franchisant je vlastníkom majetku v podniku
  6. Franchisor predáva franchisantovi znalosti o tom, ako správne podnikať (know-how)
  7. Franchisant hradí licenčné poplatky a taktiež mesačný franchisingový poplatok za používanie know-how (priamo formou poplatku, alebo nepriamo v maržiach na produktoch, ktoré mu predáva franchisor)
  8. Franchisant určuje ceny tovaru alebo služieb vo svojom podniku. Zisk (ak je taký) nezávisí teda iba na výške predaja, ale tiež na dohodnutej marži na produktoch
  9. Franchisor má obvykle určitý vplyv na druh a rozmanitosť sortimentu v podniku
  10. Pravidlá pre spoluprácu franchisora s franchisantom upravuje franchisingová zmluva a pokyny, ako správne podnikať v rámci franchisingu obsahuje operačný manuál

Franchising je overenou metódou zarábania peňazí, ktorú s úspechom používajú v mnohých odboroch tisíce a tisíce podnikateľov na celom svete. Samotné slovo „franchising“ znamená doslova „byť slobodným“. V tomto zmysle franchising ponúka slobodu vo vedení, spravovaní a riadení vlastnej firmy. Ale – tu pozor – tam kde je sloboda, musí byť aj zodpovednosť za vlastné rozhodnutia.

Idea franchisingu nespočíva iba na predaji nároku k užívaniu loga siete alebo ochrannej značky tovaru, ale je to celý systém riadeného podnikania. Slovo „systém“ je kľúčom k pochopeniu zásad podnikania opierajúceho sa o franchising. Odoberateľ licencie (franchisant) môže totiž počítať zo strany poskytovateľa licencie (franchisora) so systémovou a systematickou starostlivosťou – so školeniami pre seba a svoj tým, na marketingové kampane podporujúce predaj či na know-how pre daný odbor.

Povedané jednou vetou: franchisant využíva vo svojej činnosti skúsenosti, znalosti a metódy vypracované franchisorom.

 

Späť na hlavnú stranu

Chcete mít svůj EXTÉRIA MARKET ve vašem městě?Zanechte nám kontakt, nebo zavolejte: 602 232 532