Franšízová zmluva je licenčná zmluva, uzavretá medzi franšízoromfranšízantom. Udeľuje franšízantovi zákonné povolenie používať duševné vlastníctvo, systémy a značku franšízora výmenou za vopred stanovenú výšku finančnej odmeny.

Uvažujete o tom, že si založíte vlastnú franšízu? Ešte predtým, než sa do podnikania vrhnete, stanovte si jasné podmienky na prevádzkovanie franšízy. Tie vás totiž ochránia pred neoprávnenými zmenami a zneužívaním zo strany franšízora. Pozrite sa, čo by správne spísaná franšízová zmluva mala vždy obsahovať, aby ste sa tak vyhli prípadným sporom a finančným stratám.

 1. Totožnosť franšízora a franšízanta – zmluva musí vždy obsahovať meno a identitu každého, kto sa zúčastňuje právneho vzťahu
 2. Zverejnenie – zmluva musí obsahovať údaj o sprístupnení franšízy (Franchise Disclosure Document – ​​FDD) v prípade, že to legislatíva požaduje. FDD je dokument, ktorý uvádza podrobnosti o franšízorovi, vrátane jeho právnej histórie, finančnej situácie, štruktúry spoločnosti apod.
 3. Doba trvania franšízovej spolupráce – zmluva stanovuje dobu, počas ktorej bude franšízová spolupráca trvať a upravuje všetky práva na jej obnovenie.
 4. Definícia – franšízová zmluva zahŕňa aj definície k pojmu, ako je oblasť územia, prevádzková príručka, licenčná sieť, ochranné známky, dátum začatia franšízovej spolupráce atď.
 5. Štruktúra poplatkov – každá franšízová zmluva by určite nemala zabudnúť na jasne stanovený vstupný poplatok za prevádzkovanie franšízy a licenčné či ďalšie prípadné poplatky, ktoré je potrebné uhradiť pred začiatkom spolupráce alebo v jej priebehu
 6. Marketing a reklama – dokument zoznámi franšízanta s reklamnými stratégiami franšízora vrátane povinností ohľadom marketingu a reklamy, ktoré pre franšízanta vyplývajú
 7. Prevádzkové požiadavky – vo franšízovej zmluve sú uvedené všetky prevádzkové postupy, ktoré franšízant musí dodržiavať, vrátane napr. prevádzkovej príručky. Tieto postupy sa veľmi líšia v závislosti od štýlu podnikania
 8. Právne a regulačné predpisy – franšízová zmluva musí byť vždy v súlade so zákonmi a predpismi, ktoré sa vzťahujú k podmienkam prevádzkovania franšízy
 9. Právo franšízanta – zmluva tiež stanovuje a upravuje možnosť franšízanta z podnikania odísť
 10. Postup v prípade choroby či úmrtia – dokument zahŕňa aj zmluvné postupy pre prípad, že dôjde k náhlym a neočakávaným udalostiam
 11. Porušenie zmluvy – v prípade nedodržania podmienok a porušenia zmluvy stanovuje dokument podmienky ukončenia spolupráce s franšízantom a ďalšie právne dôsledky tohto kroku
 12. Povinnosti franšízanta a obmedzenia franšízingu po ukončení – zmluva upravuje podnikanie a spôsob konania franšízanta po ukončení franšízovej zmluvy, konkrétne napr. dohodu o zákaze konkurencie

Zaujíma vás, ako získať licenciu na prevádzkovanie značky EXTÉRIA MARKET vo vašom meste? Kontaktujte výkonnou riaditeľku Ing. Lucii Šimíkovou na tel. čísle +420 702 036 721 a my vám poskytneme podrobnejšie informácie.

Prečítajte si ďalšie zaujímavosti o franšízovej sieti EXTÉRIA MARKET:

Všetky články

Chcete mať svoj EXTÉRIA MARKET vo vašom meste? Zaujímajú Vás podrobnosti konceptu Extéria, pýtajte sa! Radi sa s Vami stretneme osobne.