Podľa čoho (ne) vyberať vhodného dodávateľa BOZP agendy?

Agendu BOZP a PO je zo zákona nutné mať, ak ste podnikateľ majúci IČO, najmä teda zamestnanca. Táto problematika môže byť mätúca a javiť sa ako veľmi zložitá. Pokiaľ cítite, že na ňu samo nestačíte je vhodné ju outsourcovať, teda zveriť niekomu, kto jej rozumie a pomôže ju vypracovať, viezť a poprípade aj aktualizovať.