4 najčastejšie sťažností zamestnancov v rámci BOZP

Poznáme 4 najčastejšie problémy v rámci bezpečnosti na pracovisku, ktoré zamestnanci riešia.