Úspešne sme sa prezentovali na Medzinárodnej výstave pre podnikanie a franchising, ktora sa konala 17. a 18.5.2016 v Prahe v OK Systému na Prahe 4.

Medzi vystavovateľmi sa prezentovali rôzne franchisovej koncepty , ako z Českej republiky , ako aj zo zahraničia. Každý franchisový koncept sa prezentoval v programe výstavy, pred širokou verejnosťou a ani my sme neboli výnimkou a riaditeľka franchisovej siete EXTÉRIA Ing. Lucie Eliášová, profesionálne a s veľkým záujmom publika odprezentovala jedinečný franchisový koncept EXTÉRIA – poradenské kancelárie BOZP a PO.

V priebehu výstavy prebehlo niekoľko rokovaní so záujemcami o kúpu franchisovej licencie EXTÉRIA.

Týmto ďakujeme usporiadateľovi výstavy pánovi Ing . Jiřímu čipke a Slovenskej asociácii franchisingu za profesionálnu organizáciu tejto prestížnej výstavy venovanej franchisovému podnikania.

Tešíme sa na ďalší ročník tejto úspešnej výstavy.

Všetky články

Chcete mať svoj EXTÉRIA MARKET vo vašom meste?Zanechajte nám kontakt, alebo zavolajte: +420 702 036 721